Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmeti satış ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun Mesafeli  Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Satıcı Bilgileri

MADDE 2

Unvanı : Logist Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti.

E-Ticaret Site Adresi:  www.logist.com.tr

Alıcı Bilgileri

MADDE 3

Adı / Soyadı / Unvanı:

Adresi :

Telefon:

E-mail:

Sözleşme Konusu Hizmet/Ürün Bilgileri

MADDE 4

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi aşağıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN-HİZMET / SATIŞ FİYATI/ TESLİMAT BİLGİLERİ

MADDE 5

‘‘logist’’ isimli e-ticaret sitesin üzerinden, kullanıcı/üyenin yapmış olduğu satın alma işleminin konusu olan hizmet, ürün ya da ürünlerin veya hizmetlerin cinsi ve türü, miktarı, marka veya modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri alışveriş öncesi düzenlendiği gibidir.

SÖZLEŞME SÜRESİ

MADDE 6

Hizmetin ifası, ödemenin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren başlayacak ve hizmetin ifası tarafların kararlaştıracağı süre içinde yapılacaktır. Tüketiciye yazılı olarak haber verilmesi koşulu ile bu süre 10 gün daha uzatılabilecektir. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya havalenin tahsilinde satıcıdan kaynaklanmayan bir sorun yaşanır ise, Satıcı hizmeti teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Sipariş onayın internet ortamında yapıldığı tarihte, var olmayan veya öngörülmeyen mücbir sebeplerin varlığı halinde satıcının edimini yerine getirememesi halinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. İşbu mücbir sebebin 15 günden fazla sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.

SÖZLEŞME TARİHİ

MADDE 7

Satıcı olan Logist tarafından imzalanmış bulunan işbu sözleşme, ALICI’nın sisteme üye olurken bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmek sureti ile ulaştırılmış olup, alıcı tarafından elektronik ortamda verilen onay ile kabul edilmiştir. Elektronik ortamda onay verilen tarih aynı zamanda sözleşmenin akdedildiği tarih olarak belirlenmektedir.

Cayma Hakkı

MADDE 8

ALICI, sözleşme konusu hizmet veya hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve hizmetin 7. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya ifa edilen hizmetin SATICI’ya gönderildiğine ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

MADDE 9

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürün ve hizmetler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Yetkili Mahkeme

MADDE 10

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 11

1.ALICI, www.logist.com internet sitesinde gösterilen ürün ve hizmetlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat/teslimat bedeli ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit/onayları verdiğini kabul eder.

2. www.logist.com adresinde gösterilen hizmetler SATICI’nın belirtmiş olduğu çerçeve ile sınırlıdır. ALICI’nin seçtiği hizmet kombinasyonu bir başka kullanıcı tarafından ALICI’nın siparişinden önce sipariş edilmiş olabilir. Siparişler SATICI’ya yollanış sırasına göre değerlendirilecektir. Buna paralel olarak ALICI’nin seçtiği SATICI’nın faaliyet alanında etkin olarak bulunmayabilir. Böyle bir durumda ALICI alternatif ürün ve hizmetleri seçebilir veya ödeme yapmış ise iadesini talep edebilir.

3. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük (ve ALICI’nın önceden bilgilendirilmesi ile ek 10 günlük) süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI ‘nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak www.logist.com adresinde ilan edilen bilgiler ve e-mail adresine gönderilen ön bilgiler ve bilgilendirme formu içinde açıklanan süre içinde ALICI’ya, teslim edilir.

4. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (ek hizmet ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI satış anında yürüttüğü ve www.logist.com adresinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

5. Hizmetin ifası anında ALICI’nın bizatihi hizmeti almaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu hallerde ALICI’nın hizmeti geç almasından kaynaklanan her türlü zarar ile hizmetin SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

6. ALICI, hizmeti teslim aldığı anda kontrol etmekle ve hizmette Logist hizmeti dışındaki teknik bir sorun gördüğünde, hizmeti kabul etmemekle sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

Fatura ve İrsaliye Kontrolü :  Hizmetin ifası teslim alınmamış, kabul edilmemiş ve söz konusu tutanak da tutulmuş ise durum tutanağın alıcıda kalan kopyası ile birlikte en kısa sürede satıcıya sözleşmede belirtilen iletişim araçları kullanılarak derhal bildirilmelidir. Logist tarafından verilen hizmetin kontrolü yapılmayıp, ALICI tarafından kabul edilen ve teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI tarafından itirazsız teslim alınan ürün/hizmetlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

7. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, hizmeti teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Özellikle banka havalesi/EFT ile yapılan ödemelerde önce hizmet bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve hizmeti ifa etmeyebilir. Havale/EFT ile yapılan ödemelerde, açıklama bölümüne sipariş numarasının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Havale/EFT ödemesi gerçekleştiğinde sipariş işleme alınacak ve ödemenin banka hesaplarına intikali sonrası sipariş onaylandığında e-mail yoluyla ALICI’ya bilgilendirme yapılacaktır. Siparişin verilmesinden sonraki 2 iş günü içinde Havale/EFT ‘nin belirtilen hesaba ulaşmaması halinde satış gerçekleşmez ve siparişler otomatik olarak iptal edilir. İşlem açıklamasında sipariş numarası bulunmayan ödemelerin (örneğin banka ATM’lerinden yapılan işlemler) onayının verilebilmesi için Havale/EFT bilgileri ile birlikte sipariş numarasını içeren bir e-postanın ……….. elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Banka havalesi ile yapılan ödemelerde işlemlerin sağlıklı yürüyebilmesi bakımından mutlak surette açıklama bölümünde sipariş numarasına yer verilmesi ve buna ek olarak banka dekont bilgilerinin de ………. elektronik posta adresine iletilmesi gerekmektedir. Bu gereğin yerine getirilmemesi halinde gecikmeli teslim veya siparis iptallerinden SATICI sorumlu olmayacaktır. Hizmetin ifası sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, hizmet en geç 14 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin hizmet bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Özellikle belirtmek gerekir ki; ALICI’nın satış bedelini sahibi bulunduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde bu kartların sağladığı tüm imkânlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkânlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği hizmet satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir ve peşin satıştır.

8. Hizmet’in normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

9. SATICI olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI’yı bilgilendirerek ve onun onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın internet ortamında onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

10. ALICI hizmet ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanalları ile SATICI’ya bildirebilir.

11. ALICI tarafından ön bilgileri almasını ve internet ortamında teyidini müteakiben onaylanan işbu Sözleşme, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların Sözleşmeden doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir. Banka havalesi/EFT ile ödemesi yapılan siparişlerin ödeme bekleme süresi 2 iş günü geçerli olup, bu süre içinde ödeme yapılmadığı taktirde SATICI siparişi kabul etmeme hakkını saklı tutar.

12. ALICI, Cayma hakkını kullanmayı düşünüyor ise ürünü kullanmamalı ve faturayı da iade etmelidir.

13. 18 yaşından küçük kişiler ve kısıtlılar Logist’dan alışveriş yapamaz.

14.Sözleşme konusu hizmet, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

15.   Sözleşme konusu hizmetin teslimi için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 4: ALICININ CAYMA HAKKI

Tüketici sıfatını taşımak koşulu ile ALICI’ya aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır. “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (ve cezai şart ödemeksizin) malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.” Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince tüketicilerce alım yapılmış olsa dahi şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa bile, cayma hakkı bulunmamaktadır: Tüketicinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar; Tüketici tarafından ambalajı açılmış cd, dvd gibi ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri; fiyatı borsa gibi teşkilatlanmış piyasalarda belirlenen mallar; gazete, dergi gibi yayınlar; bahis ve piyangoya ilişkin hizmetler; genel olarak, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar. Ayrıca, Tüketici onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal/hizmetler. Cayma hakkının kullanılması için belirtilen 14 günlük süre içinde SATICI ‘ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. (Yazılı bildirim iadeli taahhütlü mektup, telgraf, www.logist.com adresine e-posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısı/uzaktan ileşitim aracı ile de yapılabilir) Bu hakkın kullanılması halinde, alınan yazılı bildirimin yanı sıra 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen Ürünün;

  • Fatura ile birlikte ALICI’ya yollanmış olan iade formu doldurulmak suretiyle ve SATICI’ya gönderildiğine ilişkin teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi gerekmektedir. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.
  • İade edilmesi gereken Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir.
  • ALICI’ya teslim edilmiş olan Ürünün SATICI’ya iadesi sırasında, fatura ile birlikte ALICI’ya yollanmış olan iade formu doldurulmak suretiyle, teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının da ürünle birlikte iadesinin gerekliliği bir kez daha hatırlatılarak; Faturası gerçek kişi tacir, sermaye şirketleri vb. adına düzenlenen sipariş iadelerinin ise ancak İADE FATURASI düzenlenerek yapılacağı bilgisi gerek internet sitemizde ilan edilmiş ve gerekse ön bilgilendirme formunda bilgisi verilmiştir. Bu durumda, iade faturası kesilmediği takdirde iade taleplerinin kabul edilmesi mümkün olmayacaktır. Cayma hakkının kullanılması halinde, Tüketici-ALICI’nın ürünü iade edeceği adres SATICI’nın işbu sözleşmede belirtilen adresidir. Hizmetler SATICI tarafından ALICI’ya teslim edilmek üzere sonra cayma hakkı var olan Tüketici-ALICI’nın bu hakkını kullanmış olması halinde; Sipariş henüz Logist üzerinden teslim edilmemişse, ALICI, e-posta (…………) ile talebini iletebilir veya destek hattını 0212 2944489 hafta içi çalışma saatleri içerisinde arayarak iletebilir. Siparişin gönderilmek üzere yetkililere teslim edilmiş olması halinde ise; Fatura ile birlikte gönderilmiş olan iade formu doldurularak, faturanın bir nüshası ile birlikte İade Adresi : Merkez Mah. Seçkin Sk. No:A2-4A No:292 Kağıthane/İstanbul adresine gönderilebilir.
  • Ürünlerin, iade sürecinin sağlıklı olarak gerçekleştirebilmesi için gönderinin üzerine A4 Kağıtla İADE EDİLECEKTİR başlığı eklenebilir. İade edilecek ürünlerin düzgün olarak paketlendiğinden, kırılacak eşyalar bakımından “kırılacak eşya” uyarısının yapılmasına ve ayrı ayrı orijinal ambalajlarında olmasına dikkat edilmelidir. İadelerin içine durumu açıklayıcı bir not eklenmesi iade sürecinin hızlanması açısından faydalı olacaktır.
  • Yukarıda yazılı belgelerin ve Ürünün SATICI’ya bu şekilde ulaşmasını takip eden 10 gün içinde Ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Banka havalesi/EFT suretiyle yapılan ödemelerde aynı hesaba iade sureti ile yapılır. İade tutarının Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.
  • Cayma hakkı kullanılabilen Ürünlerde, yine mevzuat uyarınca, malda mutat kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak tüketicinin kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise Tüketici’ nin değerdeki bu azalmayı, iade imkânsızlığı var ise malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI’ya tazmin etmesi gerekir.

MADDE 9: SÖZLEŞMENİN TEYİDİ

ALICI işbu sözleşmede yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürünlerin veya hizmetlerin temel nitelikleri, sözleşme hükümlerini, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ve hizmet ile ilgili tüm ön bilgileri kabul eder;  cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri www.logist.com adresinde elektronik ortamda görmesinin ve teyidinin yansıra ilgili bilgilerin ve koşulların sisteme kayıtlı olan elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek ürünü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

*Ödeme sistemleri ile yapılan işlemler sırasında, mücbir sebep veya Logist’ın kendisinden kaynaklanmayan herhangi bir sebep ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilememesi durumunda, taraflar Logist’ın hiçbir sorumluluk altına girmediğini ve hiçbir zarardan sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

* ‘‘Logist” hizmetlerin fiyat değiştirme hakkına sahip olup her hakkı saklıdır.

* Ödeme sistemlerinde yaşanan aksaklık sebebi ile yükümlülüğünü yerine getiremeyen KULLANICI, ivedilikle durumu yazılı şekilde Logist’a ait …….. e-posta hesapları kanalı ile bildirecektir. KULLANICI, sistemsel arızadan kaynaklanan hiçbir zarar ve sorumluluk sebebi ile Logist’a başvurmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ödeme sistemlerindeki hatadan kaynaklanan arıza, sorumluluk, zarar ve sair hallerinde, KULLANICI’nın ödeme sistemlerini sağlayan firmaya başvurması gerekmektedir.